Algemene verkoopsvoorwaarden – Le Bourguignon, Bourgondische wijn op het internet

 

Le Bourguignon is een SARL met een kapitaal van 10.000 euro geregistreerd onder Siret n ° 788 926 426 00016
Accijnsnummer: FR013487A0221

Hoofdkantoor: 203 rue de Paris - 59000 Lille

Telefoon en fax: 03 73 64 00 07

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die door de onderneming Le Bourguignon worden gesloten met niet-professionele kopers die de producten willen verwerven die door de verkoper te koop worden aangeboden op zijn website www.le-bourguignon.fr.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder die welke van toepassing zijn op verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van wijn zijn te allen tijde toegankelijk op deze website en zullen, indien nodig, prevaleren boven elke andere versie of enig ander tegenstrijdig document.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die door het bedrijf Le Bourguignon worden geregistreerd het bewijs van alle transacties.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van wijn zijn geldig vanaf 1 november 2012.

De wijzigingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn afdwingbaar tegen de gebruikers van de site vanaf hun online zetten en kunnen niet van toepassing zijn op de eerder gesloten transacties.

De validatie van de bestelling door de koper impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden


Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop van wijn op de website www.le-bourguignon.fr.

De Bourgondiër wil Bourgondische wijnen van oogsters aanbieden. Voor een meerderheid van de wijnen zijn de prijzen minder dan 10 euro per fles in geval van aankoop in dozen van 6.
De aankoop van wijn is alleen voorbehouden aan volwassen gebruikers die eerder de algemene verkoopvoorwaarden van wijn in hun geheel hebben gelezen en deze zonder voorbehoud hebben geaccepteerd, door het vakje aan te vinken dat voor dit doel is voorzien tijdens de wijnbestelling. Zonder deze aanvaarding is de voortzetting van het wijnbestelproces op www.le-bourguignon.fr niet mogelijk.

- Presentatie van de wijnen
De beschrijving van de wijnen is degene waarvan Le Bourguignon op de hoogte is op het moment van hun verkoop. Deze informatie is onderhevig aan wijzigingen en aanpassingen. Toch streeft Le Bourguignon ernaar om de wijnen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en up-to-date informatie te geven op het moment van verkoop.

Bovendien kunnen de voorgestelde wijnbeschrijvingen ook meningen zijn, die van nature subjectief zijn. Klanten van Le Bourguignon hebben een account op de site en kunnen dus hun eigen mening kenbaar maken door een commentaar te publiceren op het blad van de betreffende wijn.

De foto's van de wijnflessen zijn illustratief, zijn dus niet contractueel en kunnen niet de verantwoordelijkheid van Le Bourguignon inroepen.

-Opslag:

De Bourgondiër koopt de wijnen en slaat ze op in omstandigheden die aangepast zijn aan de wijn. Alle wijnen die worden aangeboden en aangegeven als zijnde op voorraad zijn beschikbaar voor verkoop. Informatie over de beschikbaarheid van wijnen wordt verstrekt op het moment van het plaatsen van de bestelling.


- Bestelling
Een wijnbestelling wordt als definitief beschouwd wanneer deze is bevestigd door de betaling van de prijs door de koper.

Le Bourguignon behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, in het bijzonder in geval van insolventie van de klant of in geval van niet-betaling van de betreffende bestelling of een eerdere onbetaalde bestelling.

De informatie die door de klant wordt opgegeven bij het invoeren van de informatie die nodig is voor zijn bestelling, bindt deze laatste. Le Bourguignon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de klant in de bewoordingen van de contactgegevens van de ontvanger van de bestelling (naam, voornaam en afleveradres, factuuradres) en vertragingen in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde wijnen te leveren die deze fouten zouden kunnen veroorzaken.

De factuur die overeenkomt met elke bestelling wordt per e-mail naar de koper verzonden zodra de betaling is geaccepteerd.

- Betaling

Een factuur met de details van de bestelling wordt per e-mail naar de klant verzonden zodra de betaling is bevestigd.
Betaling voor wijnaankopen kan op 4 manieren worden gedaan:

- Betaling van de verkoop van wijn met creditcard of Paylib:

www.le-bourguignon.fr maakt gebruik van het online betalingssysteem Mercanet van BNP Paribas. Dit systeem maakt het mogelijk om betalingen per creditcard te beveiligen met de SSL-standaard.

Wanneer de koper ervoor kiest om de bestelling met een creditcard te betalen, wordt hij doorverwezen naar de beveiligde en gecodeerde BNP Paribas-website om zijn nummers in te voeren. Aangezien deze informatie rechtstreeks door de banksystemen wordt beheerd, heeft Le Bourguignon geen toegang tot de bankgegevens van klanten die bestellingen plaatsen op de site van www.le-bourguignon.fr of tot de nummers van bankkaarten. Aangezien Le Bourguignon niet over deze informatie beschikt, kan deze niet door Le Bourguignon worden bewaard of opgeslagen.

Bij het uitvoeren van een betaling in dit formulier verklaart de klant dat hij volledig in staat en geautoriseerd is om de creditcard te gebruiken die voor deze betaling is gebruikt.

- Betaling van de verkoop van wijn per bankoverschrijving

De details van de te crediteren rekening worden gegeven tijdens het proces van het kopen van de wijnen, wanneer dit type betaling wordt gekozen. De verzending van de wijnen wordt voorbereid wanneer de betaling op de rekening van de verkoper is aangekomen.

- Betaling van de verkoop van wijn per cheque

Le Bourguignon accepteert geen betalingen per cheque

- Prijs
De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro's (€) en zijn inclusief alle belastingen (BTW en alle andere toepasselijke belastingen).

De prijs vermeld op het productblad is die van de wijn, zonder de leveringskosten. Het totale te betalen bedrag dat in de orderbevestiging wordt vermeld, is de uiteindelijke te betalen prijs, uitgedrukt alle belastingen inbegrepen (btw en alle andere toepasselijke belastingen). Dit bedrag is inclusief wijn, verpakking, wijnbehandelings- en opslagkosten, administratiekosten en levering.
De wijnen worden gefactureerd tegen de prijs die wordt weergegeven tijdens de validatie van de bestelling en de betaling ervan.
Le Bourguignon behoudt zich het recht voor om haar verkoopprijzen op elk moment te wijzigen.

- Leverings- en leveringskosten van wijnen - europees Frankrijk

Leveringskosten worden aangeboden voor elke bestelling vanaf 300 euro TTC van aankoop in Europees Frankrijk, 400 € TTC voor landen die grenzen aan de Europese Unie.
Van 1 tot 36 flessen, levering gebeurt door UPS thuis of bij Point Relais.

Voor meer dan 36 flessen kunnen de goederen bij u thuis worden afgeleverd door een gespecialiseerde vervoerder gekozen door Le Bourguignon. In alle gevallen wordt de keuze in overleg met de koper gemaakt zodra de bestelling is geplaatst.

Vaste prijs:

- 12,90 euro van 1 tot 3 flessen

- 12,90 tot 60 euro vanaf 4 flessen

De koper wordt per e-mail op de hoogte gebracht wanneer het pakket beschikbaar is op het gekozen Relay Point. Hij heeft dan 15 dagen de tijd om het pakket in ontvangst te nemen bij het Relay Point, waarna het pakket wordt teruggestuurd naar de afzender. In dit geval ziet de koper effectief af van zijn bestelling. Om het pakket opnieuw te ontvangen, moet de koper de retourleveringskosten aan Le Bourguignon betalen, evenals de nieuwe leveringskosten voor herverzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de inhoud en conformiteit van het pakket te controleren op het moment van levering en om indien nodig reserveringen te maken. Wanneer de koper de leveringsbon zonder voorbehoud ondertekent, wordt het pakket geacht conform te zijn geleverd.

Elk ontvangen pakket wordt geacht te voldoen. In het geval dat de koper een gebrek opmerkt, moet de koper in het Relay Point de ontvangst van het pakket weigeren en de teruggave ervan aan de afzender vragen. De kosten van terugzending komen dan voor rekening van Le Bourguignon. De koper moet Le Bourguignon ook uiterlijk binnen info@le-bourguignon.fr de 48 uur na de weigering van het pakket per e-mail op de hoogte brengen, met vermelding van zijn bestelnummer en de aard van het gebrek. In geen geval kan de koper terugbetaling van de bestel- en leveringskosten eisen. Een nieuw pakket wordt teruggestuurd naar de koper zodra de goederen terugkeren naar Le Bourguignon en het defect van het oorspronkelijke pakket wordt opgemerkt.


- Levertijd
Le Bourguignon verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de wijnen binnen 3 tot 5 werkdagen in Europees Frankrijk te leveren. Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen. De levertijd loopt vanaf de ontvangst van de betaling van de koper. De Bourgondiër is ontheven van zijn leveringsplicht in geval van overmacht. Worden beschouwd als gevallen van overmacht oorlog, rellen, branden, stakingen, verkeersverboden, ongevallen, aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, embargo's en de onmogelijkheid om bevoorraad te worden.

- Niet op voorraad

Alle wijnen die als op voorraad worden vermeld, worden geacht beschikbaar te zijn voor verkoop.
In geval van niet op voorraad op een besteld product, zal Le Bourguignon binnen 72 uur na de bestelling contact opnemen met de koper en zal het volgende voorstellen:
- vervanging door de volgende jaargang of door een product van gelijkwaardige kwaliteit of van hogere kwaliteit onder dezelfde prijsvoorwaarden;
- De terugbetaling van niet-beschikbare wijnen of de volledige bestelling, naar keuze van de klant.

- Intrekking


Sinds de Hamon-wet van 17 maart 2014 wordt het herroepingsrecht of "recht om van gedachten te veranderen" dat van toepassing is op overeenkomsten die op afstand en buiten verkoopruimten worden gesloten, beheerst door de artikelen L121-21 tot L121-21-8 van de Consumentenwet.

De klant heeft een termijn van 7 dagen (artikel L221-18 van de Consumentenwet) vanaf ontvangst van zijn bestelling om zijn herroeping aan te kondigen. Hiervoor stuurt hij een e-mail naar de klantenservice info@le-bourguignon.fr

Retouradres: Le Bourguignon – ZA les Pièces Bourgeoises - 71640 Givry

In geval van herroeping zal SARL Le Bourguignon de bestelling (artikel L121-21-4 van de Consumentenwet) binnen 14 dagen terugbetalen.

Het retourneren van alle bestelde producten dient binnen 14 dagen te geschieden. Het geeft aanleiding tot een terugbetaling gelijk aan alle door de klant betaalde bedragen, dat wil zeggen de aankoopprijs van het gekochte product (en) en eventuele leveringskosten (minus de toeslag voor Expreslevering).

In het geval dat bepaalde producten zijn gestart of geconsumeerd, heeft SARL Le Bourguinon het recht om deze producten en alle leveringskosten in mindering te brengen op de terugbetaling aan de koper.

De retourkosten zijn voor rekening van de klant. De producten worden vervoerd op risico en onder verantwoordelijkheid van de klant. De retourzending vindt plaats door de door de klant gekozen vervoerder.

SARL Le Bourguignon zorgt voor de terugbetaling van de goederen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen en de controle van deze laatste.

Anderzijds, in het geval dat de klant een anomalie opmerkt van SARL Le Bourguignon (bijvoorbeeld: product geleverd niet in overeenstemming met het gevraagde product), verbindt SARL Le Bourguignon zich ertoe om alle door de klant gemaakte kosten te vergoeden: prijs van het product plus retourkosten en verzendkosten, voor zover de producten worden geretourneerd zoals ze zijn.


- Annulering van de bestelling
Elk verzoek om een bestelling te annuleren moet vóór de verzending van die bestelling in overweging worden genomen, zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur na het plaatsen van de bestelling op de website www.le-bourguignon.fr. Deze annulering moet per e-mail aan info@le-bourguignon.fr worden gedaan.

- Eigendomsvoorbehoud
Tot de effectieve en volledige betaling van het bedrag van de bestelling, blijft Le Bourguignon de eigenaar van de verkochte wijnen in overeenstemming met de voorwaarden van wet nr. 80-336 van 1 mei 1980, met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud. De volledige betaling is de eigendomsoverdracht waard, de koper wordt verantwoordelijk voor de wijnen vanaf het vertrek van het pakket voor levering, de overdracht van het bezit is de overdracht van risico waard.

- Aansprakelijkheid
Le Bourguignon garandeert niet dat de site www.le-bourguignon.fr geen gelokaliseerde fouten of bugs kan bevatten, noch dat deze kunnen worden gecorrigeerd, noch dat de site zonder onderbreking of storing zal werken, noch dat deze compatibel is met een bepaalde hardware of configuratie. Le Bourguignon maakt echter gebruik van de nieuwste online verkoopsoftware en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site te allen tijde optimaal werkt.

Le Bourguignon is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen die te wijten zijn aan andere software van derden dan die welke op de site worden aangeboden, voor enige vorm van directe of indirecte en/of immateriële schade, voorzienbaar of onvoorzienbaar (met inbegrip van winstderving of kansen...) als gevolg van het gebruik of de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de site te gebruiken. Ten slotte kan Le Bourguignon niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites waarop de gebruiker wordt doorverwezen via hypertekstlinks die uitsluitend tot doel hebben de zoekopdrachten van de gebruiker te vergemakkelijken.

Elke gebruiker van de www.le-bourguignon.fr site verklaart zich bewust te zijn van de kenmerken en beperkingen van het internet, in het bijzonder de technische prestaties, responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens en risico's met betrekking tot de beveiliging van communicatie.

- Bewijs
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, tenzij er een kennelijke fout wordt gemeld, de gegevens die zijn opgeslagen in het informatiesysteem van Le Bourguignon bewijs vormen voor de gedane bestellingen. De gegevens op computer- of elektronische ondersteuning die Le Bourguignon bijhoudt, vormen bewijsmateriaal. Als ze door Le Bourguignon als bewijs worden geleverd in een contentieuze of andere procedure, zijn ze ontvankelijk, geldig en uitvoerbaar tussen de partijen op dezelfde manier, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou worden opgesteld, ontvangen of bewaard.

- Toepasselijk recht
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de rechtbank van koophandel van Roubaix-Tourcoing.

- Bescherming van persoonsgegevens
De www.le-bourguignon.fr site, geëxploiteerd door Le Bourguignon, is geregistreerd bij de CNIL, onder het nummer 1528439.

De informatie die u op de site verstrekt, stelt Le Bourguignon in staat om uw bestellingen te verwerken en uit te voeren. Overeenkomstig artikel 32 van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 wordt de informatie die voor Le Bourguignon essentieel is voor de verwerking en uitvoering van bestellingen, aangegeven met een asterisk op de pagina's van de site en op de formulierenregels.

De andere gevraagde informatie, waarvoor het antwoord optioneel is, is bedoeld om de aan u aangeboden diensten aan te passen.

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u het recht om u te verzetten, in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (artikelen 38 tot 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978). U kunt dit recht in het bijzonder uitoefenen door een brief te sturen naar Le Bourguignon: 2B, rue Jean-Baptiste Lebas 59780 Willems.

- Bescherming van minderjarigen en de volksgezondheid
In overeenstemming met artikel L. 3342-1 van de Public Health Code is de verkoop van alcohol aan minderjarigen jonger dan 18 jaar verboden. Elke klant van Le Bourguignon verbindt zich ertoe 18 jaar oud te zijn door zijn bestelling te plaatsen op de site www.le-bourguignon.fr.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid, consumeer met mate.

- Gebruikersservice en klachten
Elk verzoek om informatie, verduidelijkingen en eventuele klachten moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gericht aan Le Bourguignon aan:

Klantenservice Le Bourguignon
ZA Les Pièces Bourgeoises
71640 Givry


Verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de afzender.

- Procesvoering
Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de www.le-bourguignon.fr site zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. In geval van een geschil zal de klant eerst contact opnemen met Le Bourguignon om een minnelijke oplossing te vinden. Anders vallen alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van een bestelling of de interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van Roubaix-Tourcoing.

Auteursrecht:

De website van Le Bourguignon.com is een werk van de geest beschermd door de wetten van de intellectuele eigendom. De site en de elementen waaruit het bestaat, zijn het exclusieve eigendom van Le Bourguignon. Alle elementen van de site, in het bijzonder de teksten, presentaties, illustraties, foto's, bomen en opmaak zijn, met uitzondering van openbare documenten en aanvullende details, het exclusieve eigendom van Le Bourguignon. Als zodanig zijn hun representaties, reproducties, nesten, uitzendingen en heruitzendingen, gedeeltelijk of volledig, verboden. Elke persoon die handelt zonder een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de houder van deze rechten te kunnen rechtvaardigen, riskeert de sancties met betrekking tot het misdrijf van namaak zoals bepaald door het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Hetzelfde geldt voor de database op de site. Het creëren van hyperlinks naar de website van Le Bourguignon kan enkel gebeuren met voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Bourguignon. Le Bourguignon wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van sites die gelinkt zijn aan de website van Le Bourguignon.

Merken:

De handelsmerken en logo's die op de site aanwezig zijn, zijn geregistreerd door Le Bourguignon of eventueel door haar partners. Als zodanig wordt elke persoon die zijn vertegenwoordiging, reproductie, nesting, verspreiding en herverdeling uitvoert, geconfronteerd met de sancties waarin het Wetboek van intellectuele eigendom voorziet.

Acceptatie door de koper

Het feit dat een persoon bestelt op de website van de verkoper impliceert de volledige aanvaarding en aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, die uitdrukkelijk wordt erkend door de koper, die in het bijzonder afziet van een beroep op elk tegenstrijdig document, dat niet tegen de verkoper zou kunnen worden afgedwongen.

Datum van de laatste update van de juridische kennisgeving:

De laatste update van de juridische kennisgeving dateert van 01 januari 2022